Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID - 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie przedszkola od 1 września 2020 roku.


wewnętrzne procedury dotyczące organizacji pracy Przedszkola w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy