Pracownia edukacji

ekologiczno - przyrodniczej
Pracownia edukacji ekologiczno - przyodniczej dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły korzystali z wielu pomocy dydaktycznych. Szkoła pozyskała je w ramach programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej” – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.  Zajęcia z przedmiotów przyrodniczych były ciekawsze, bardziej inspirujące i zrozumiałe dzięki zastosowaniu wielu metod badawczych, doświadczeń, obserwacji mikroskopowych, modeli i plansz. Uczniowie badali jakość wody pitnej z ujęcia z pobliskiej Wójeczki. Wcześniej odwiedzili stację poboru wody i zapoznali się z zasadami jej funkcjonowania. Oznaczali zawartość tlenu i dwutlenku węgla oraz kwasowość i zasadowość. Korzystali z zestawu do badania powietrza – sprawdzali jego temperaturę i wilgotność, pH wody deszczowej, na podstawie skali porostowej oceniali stężenie dwutlenku siarki na wybranym terenie.  Poznali podstawowe frakcje i właściwości sorpcyjne gleby. Zdobyta wiedza i umiejętności wynikające z działań praktycznych przyczyniły się do lepszego pojmowania zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Zajęcia umożliwiły uczniom zrozumieć i rozpoznawać zagrożenia, jakie stwarza dla  Ziemi współczesna cywilizacja.

Zajęcia przyrodnicze 2018-2019

Kliknij na miniaturę aby powiększyć.

*********************************************

Uzdatniamy wodę
19 marca uczniowie klasy V na godzinie  wychowawczej rozmawiali o tym, czy można uzdatnić skażoną wodę. Omówili zastosowanie i działanie filtrów wody. Za pomocą okrągłej kolumny filtrującej starali się uzdatnić zanieczyszczoną nadmanganianem potasu wodę. Dowiedzieli się, jakie funkcje pełni każdy z użytych materiałów filtrujących (żwir, piasek, węgiel aktywny). Na podstawie własnych doświadczeń uznali, że woda filtrowana (np. dzbanki domowe) jest lepsza w smaku. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów.

Uzdatnianie wody 2018-2019

Kliknij na miniaturę aby powiększyć.

***************************************************

Zajęcia ekologiczne w Rzędowie
10 grudnia uczniowie klasy V i VI naszej szkoły brali udział w zajęciach
zorganizowanych przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej ZGOK w Rzędowie. Po prezentacji dotyczącej m.in. prawidłowego segregowania odpadów młodzież miała możliwość spróbować samodzielnie posegregować przygotowane przez panią prowadzącą „śmieci”. Nie
było to jednak łatwe zadanie, gdyż niejednokrotnie należało się zastanowić, do jakiego kosza powinien trafić dany artykuł. W kolejnej części spotkania uczniowie wykonali kartki bożonarodzeniowe z materiałów pochodzących z recyklingu (czyli takich, które na co dzień raczej już wyrzucamy, zamiast pomyśleć o ponownym wykorzystaniu). Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz drobny upominek za zaangażowanie w zajęciach. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i owocną współpracę pracownikom RCEE ZGOK w Rzędowie.

Wycieczka Rzędów 2018

Kliknij na miniaturę aby powiększyć.

**************************************************


Badanie próbek wody i gliny
W październiku Starsza Grupa Ekologiczna z pomocą szkolnych koordynatorów przeprowadziła doświadczenia na próbkach wody oraz gleby pobranych podczas wycieczki do ujęcia wody. Z wielkim zainteresowaniem badali m.in. przepuszczalność gleby piaszczystej i gliniastej oraz oddziaływanie chlorku sodu na strukturę gleby. Badający próbki wody sprawdzili m.in. zawartość tlenu, twardość wody, zawartość żelaza, azotanów, siarczynów. Tego typu zajęcia cieszą się ogromnym powodzeniem wśród uczniów.
Fotogaleria poniżej:

Badanie próbek wody i gliny 2018

Kliknij na miniaturę aby powiększyć.

*************************************************

Wycieczka do ujęcia wody w Wójeczce.

Skąd się bierze woda w naszych kranach? Dlaczego do wody dodawany jest chlor? Czy jest woda, która nie zawiera chloru?
Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy poznali 19 października 2018 roku podczas wycieczki do ujęć wody w Wójeczce.
Droga do poszczególnych ujęć nie była krótka. Najpierw uczniowie dotarli do pierwszego ujęcia wody, czyli do ujęcia wody niechlorowanej. Ujęcie to było ogrodzone. Pod dachem znajdowały się źródła wody niechlorowanej. Czy wiecie, że z tego ujęcia biorą początek wszystkie rzeczki płynące przez Wójeczkę, Wójczę i Biechów? W odległości 200m od ujęcia wody niechlorowanej znajduje się przepompownia, w której do wody dodawany jest chlor, oraz ujęcie wody podziemnej. W budynku znajdującym się na terenie ujęcia znajduje się butla z chlorem, który dodaje się do wody. Okazało się też, że tylko z 0.25 źródeł korzystamy obecnie, gdyż reszta to źródła zamulone. W budynku przepompowni przeprowadzono modernizację: zamiast 4 pomp, które były mało wydajne, wstawiono 2 lepsze pompy. Przewodnik opowiedział uczniom o jego pracy w przepompowni: spisywaniu wodomierza, dodawaniu chloru i sprawdzaniu dobowego zużycia wody. Najdłuższym odcinkiem do pokonania było dotarcie do źródeł grawitacyjnych, które zasilały wieś Mariampol (obecnie wieś podłączyła się do gm. Stopnica), zasilają gminę Pacanów oraz częściowo gm.Oleśnica. Źródła te znajdują się na wysokości 240m n.p.m. Jest to najwyższy punkt w gm.Pacanów.
Właśnie z tego wzgórza uczniowie podziwiali przepiękną panoramę okolicznych terenów. Wycieczka przebiegła wspaniale, a to za sprawą pięknej, słonecznej pogody oraz miłej atmosfery.

Wycieczka Wójeczka 2018

Kliknij na miniaturę aby powiększyć.

*********************************************