Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy świętują  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

Szkoła Podstawowa w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. 20 listopada to wyjątkowa data - rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, ze wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.


W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.


Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka byty przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.


Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest  okazanie  wsparcia  i solidarności  z dziećmi,  których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.


W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Szkoły i przedszkola zdecydowały się uczcić rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpiła także Szkoła Podstawowa w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, która zorganizowała w ramach tego dnia:

Wszyscy uczniowie przyszli ubrani na niebiesko;

Każda klasa zapoznała się z prezentacją o Prawach Dziecka;

Wspólnie odśpiewali „Piosenkę o prawach dziecka”;

Każdy uczeń otrzymał niebieski balon, w celu upamiętnienia tego ważnego dla nich dnia.

#dlakażdegodziecka


Galeria