Akcje, programy i projektyDzień pluszowego misia

Śniadanie daje moc


******************************************************
"Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" - ogólnopolska kampania profilaktyczno - edukacyjna

Uczniowie naszej szkoły biorą udział we współfinansowanej z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, a organizowanej przez Fundację Wspomagającą Wychowanie "ARCHEZJA" kampanii, skierowanej do uczniów klas IV-VIII, rodziców i nauczycieli kampanii, mającej na celu przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych. Generalnąm ideą kampanii jest odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.
Więcej informacji można odnaleźć na stronie internetowej kampanii pod adresem autorytet.org/
Ankiety dostępne dą pod adresem ankieta.autorytet.org/
*************************************************
"Bieg po zdrowie" - nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej
W Szkole Podstawowej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy realizuje dla uczniów klasy IV program "Bieg po zdrowie". Inicjatorem programu jest Główny Inspektorat Sanitarny, natomiast honorowy patronat objęli: Minister edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka i Ministerstwo Zdrowia. Celem programu są (cytat ze strony programu):
-opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
-pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
-zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej programu: gis.gov.pl/oswiata/bieg-po-zdrowie-nowy-program-antytytoniowej-edukacji-zdrowotnej/
************************************************

Informację o pozostałych akcjach, projektach i programach realizowanych w naszej szkole wcześniej znajdziecie w poniższym dokumencie (format doc)

dokumenty/AKCJE%20KONKURSY%20PROJEKTY%20PROGRAMY.doc