Aktualności

Informacje dla rodziców


Spotkanie z rodzicami odbędzie się we wtorek 2 kwietnia 2019 o godzinie 15.00
******************************************************

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców wybrała ofertę Ubezpieczenia Uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków  - PZU EDUKACJA
Ubezpieczenie będzie  funkcjonowało w formule imiennej grupowej (wariant II  za 32,41zł).
Wpłaty na ubezpieczenie zbierane są do dnia 28.09.2018 r. w  szkole i przedszkolu.
Zakres ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia do pobrania i zapoznania się na stronie internetowej ZPPO Wójcza (www.zppowojcza.eu) w zakładce Dla Rodziców  www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zycie-i-zdrowie/ochrona-zdrowia/ubezpieczenie-nnw-dla-kazdego