Aktualności

E-nauczanie klasy I-VIIIPoniżej znajdują się pliki zawierające dane do nauczania na odległość w okresie epidemii. Do ich odczytania potrzebny jest Arobat Reader. Pliki w formacie pdf.
Prosimy o przeglądanie plików przed wykonaniem zadań, sa one aktualizowane wraz z przebiegiem procesu nauczania na odległość.


Harmonogram konsultacji nauczycieli z uczniami


Materiały dodatkowe do nauczania
Słuchanki z języka angielskiego

Materiały do religii dla wszystkich klas
********************************************************
Zadania na tydzień 22-26.06.2020

Klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna
język angielski
karta pracy język angielski

Klasa 2

Edukacja wczesnoszkolna
język angielski
karta pracy język angielski

Klasa 3

Edukacja wczesnoszkolna
język angielski
karta pracy język angielski

Klasa 5

Biologia
geografia
język angielski
język polski
Muzyka
plastyka
historia

Klasa 6

Biologia
geografia
język angielski
język polski
Muzyka
plastyka
historia
godz. wychowawcza

Klasa 7

Biologia
chemia
doradztwo zawodowe
język angielski
język polski
fizyka
muzyka
plastyka
historia

Klasa 8

Biologia
chemia
doradztwo zawodowe
geografia
język angielski
język polski
fizyka
historia


Zadania na tydzień 15-19.06.2020

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna
Krzyżówka
Język angielski
Religia temat 47
Religia temat 56

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
test język angielski
Religia temat 46
Religia temat 51

Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
test język angielski
Religia temat 35
Religia temat 36

Klasa V

Język polski
Język angielski
Religia temat 40
religia zeszyt ćwiczeń temat 40
Religia temat 41
religia zeszyt ćwiczeń temat 41
Godzina wychowawcza
Wychowanie fizyczne
Matematyka

Klasa VI

Język polski
Język angielski
Religia temat 61
religia zeszyt ćwiczeń temat 61
Religia temat 62
religia zeszyt ćwiczeń temat 62
Godzina wychowawcza
Wychowanie fizyczne
Matematyka

Klasa VII

Język polski
Język angielski
Matematyka
Muzyka
Chemia
Biologia
Fizyka
Wychowanie fizyczne
Doradztwo zawodowe
Religia temat 50
Religia temat 51

Klasa VIII

Język angielski
Matematyka
Chemia
Fizyka
Godzina wychowawcza
Wychowanie fizyczne
Doradztwo zawodowe
Religia temat 50
Religia temat 51

Zadania na tydzień 08-10.06.2020

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Religia

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Religia

Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Religia temat 33
Religia temat 34

Klasa V

Język polski
Język angielski
Matematyka
Historia
test historia
Plastyka
Informatyka
Geografia
Biologia
Wychowanie fizyczne
Religia
religia zeszyt ćwiczeń

Klasa VI

Język polski
Język angielski
Matematyka
Historia
test historia
test historia dla uczniów z opinią i orzeczeniem
Muzyka
Informatyka
Geografia
Biologia
Wychowanie fizyczne
Religia
religia zeszyt ćwiczeń

Klasa VII

Język polski
Język angielski
Matematyka
Historia
Muzyka
Plastyka
Informatyka
Chemia
Geografia
Biologia
Fizyka
Doradztwo zawodowe
Wychowanie fizyczne
Religia

Klasa VIII

Język polski
Język angielski
Matematyka
Historia
Informatyka
EDB
Chemia
Geografia
Biologia
Fizyka
Doradztwo zawodowe
Wychowanie fizyczne
Religia

 ****************************************

Zadania na tydzień 01-05.06.2020

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna
Karta pracy 36 i 37
Język angielski
Religia: "Maryja to Matka i Polski Królowa"
Religia: "Kiedy w kościele się zbieramy..."

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Religia nr 48
Religia nr 50

Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Religia nr 33
Religia nr 34


Klasa V

Język polski
Język angielski
Matematyka
praca klasowa matematyka
Historia
Muzyka
Plastyka
wykreślanka plastyka
Informatyka
Technika
Geografia
Biologia
Wychowanie fizyczne
Religia nr 60
religia zeszyt ćwiczeń nr 60
Religia nr 61
religia zeszyt ćwiczeń nr 61
Godzina wychowawcza

Klasa VI

Język polski
Język angielski
Matematyka
praca klasowa Matematyka
Historia
Muzyka
Plastyka
Informatyka
Technika
Geografia
Biologia
Wychowanie fizyczne
Religia nr 49
religia zeszyt ćwiczeń nr 49
Religia nr 50
religia zeszyt ćwiczeń nr 50
Godzina wychowawcza

Klasa VII

Język polski
Język angielski
test język angielski
Matematyka
Historia
Muzyka
Plastyka
Informatyka
Chemia
Geografia
Biologia
Fizyka
Godzina wychowawcza
Doradztwo zawodowe
Wychowanie fizyczne
Religia nr 47
Religia nr 48

Klasa VIII

Język polski zestaw egzaminacyjny 2
Język polski zestaw egzaminacyjny 3
Język polski zestaw egzaminacyjny 4
Język angielski
Matematyka
Historia
Informatyka
EDB
Chemia
Geografia
Biologia
Fizyka
fizyka prezentacja
Godzina wychowawcza
Doradztwo zawodowe
Wychowanie fizyczne
Religia nr 47
Religia nr 48
prezentacja "Moje portfolio i e-portfolio"


Zadania na tydzień 25-29.05.2020

klasa 1
Edukacja wczesnoszkolna
język angielski
język angielski karta pracy nr 2
język angielski karta pracy nr 3
religia temat 46
religia temat 47

prezent dla mamy
rozsypanka

klasa 2
Edukacja wczesnoszkolna
język angielski
język angielski karta pracy nr 1
język angielski karta pracy nr 2
religia temat 46
religia temat 47

klasa 3
Edukacja wczesnoszkolna
język angielski
język angielski karta pracy nr 1
religia temat 31
religia temat 32

klasa 5
Język polski
Język angielski
test język angielski
Matematyka
Historia
Muzyka
Plastyka
Informatyka
Technika
Geografia
Biologia
Wychowanie fizyczne
Religia temat 58
religia ćwiczenia temat 58
religia temat 59
religia ćwiczenia temat 59

Godzina wychowawcza

klasa 6
Język polski
Język angielski
test język angielski
test język angielski dla uczniów z opinią/orzeczeniem
Matematyka
Historia
Muzyka
Plastyka
Informatyka
Technika
Geografia
Biologia

Wychowanie fizyczne
Religia temat 47
religia ćwiczenia temat 47

religa temat 48
religia ćwiczenia temat 48

klasa 7
Język polski
Język angielski
Matematyka
Historia
Muzyka
Plastyka
Informatyka
Chemia
Geografia
Biologia
Fizyka
Godzina wychowawcza
Doradztwo zawodowe

Wychowanie fizyczne
Religia temat 45

religia temat 46

klasa 8
Język polski
ćwiczenia - rzeczownik
ćwiczenia - zaimek
ćwiczenia - partykuła
ćwiczenia - przymiotnik
Język angielski
Matematyka
Historia
Informatyka
Chemia
Geografia
Biologia
Fizyka
Zwierciadła kuliste wklęsłe - prezentacja fizyka
Wiedza o społeczeństwie
Doradztwo zawodowe
Godzina wychowawcza
Wychowanie fizyczne
EDB
Religia temat 45

religia temat 46

Zadania na tydzień 18-22.05.2020

klasa 1
materiały do nauki
Karta pracy nr 35
krzyżówka Ptasi koncert
Ptasie głosy tekst piosenki
rozdział 6 karta pracy 1

religia temat 46
Wniebowstąpienie

klasa 2
Materiały do nauki
religia temat 44
religia temat 45

klasa 3
Materiały do nauki
religia temat 52
karta pracy 52
religia temat 55
karta pracy 55

klasa 5
Materiały do nauki
rozdział 7 karta pracy 1
Jak myć ręce
Informatyka
religa temat 56
karta pracy temat 56
religia temat 57
karta pracy temat 57

klasa 6
Materiały do nauki

Materiały do nauki
Jak myć ręce
Informatyka
religia temat 43
religia temat 44


klasa 8
Materiały do nauki
Zwierciadło płaskie - prezentacja fizyka
Jak myć ręce
Sprawdzian EDB proszę przesłać na adres tomasz-kopacki@wp.pl
Informatyka

religia temat 43
religia temat 44


*******************************************************
Zadania na tydzień 11-15.05.2020

klasa 1
materiały do nauki
Karta pracy nr 33
dla chętnych - czytanie
dla chętnych - pisanie

religia - Modlitwa
religia - Kochajcie swoich nieprzyjaciół

klasa 2
Materiały do nauki
religia temat 42
religia temat 43

sprawdzian język angielski

klasa 3
Materiały do nauki
religia temat 45
religia temat 45 zeszyt ćwiczeń
religia temat 54
religia temat 54 zeszyt ćwiczeń
sprawdzian język angielski

klasa 5
Materiały do nauki
religia temat 54
religia temat 54 zeszyt ćwiczeń
religia temat 55
religia temat 55 zeszyt ćwiczeń
karta aktywności - wychowanie fizyczne
kartkówka Matematyka

klasa 6
Materiały do nauki Materiały do nauki
religia temat 41
religia temat 42
prezentacja z fizyki
matematyka
karta aktywności - wychowanie fizyczne
 
klasa 8
Materiały do nauki
religia temat 41
religia temat 42
matematyka
materiały dodatkowe dzień 7 - odpowiedzi
materiały dodatkowe dzień 8 - odpowiedzi
karta aktywności - wychowanie fizyczne
sprawdzian język angielski

************************************************************** 

Zadania na tydzień 04-08.05.2020

klasa 1
materiały do nauki
religia temat 53
religia temat 54
karta pracy nr 32
tekst Kąpiel
piosenka o zdrowej wodzie
Tarcza zegara

klasa 2
Materiały do nauki
religia temat 40
religia temat 41


klasa 3
Materiały do nauki z angielskim
religia temat 43
religia temat 43 zeszyt ćwiczeń
religia temat 44
religia temat 44 zeszyt ćwiczeń

klasa 5
Materiały do nauki
religia temat 52
religia temat 52 zeszyt ćwiczeń
religia temat 53
religia temat 53 zeszyt ćwiczeń

klasa 6
Materiały do nauki
religia temat 40
religia temat 40 zeszyt ćwiczeń
religia temat 41
religia temat 41 zeszyt ćwiczeń
test język angielski
test język angielski dla uczniów z opinią i orzeczeniem
 
klasa 7
Materiały do nauki
religia temat 39
religia temat 40
test historia

klasa 8
Materiały do nauki
religia temat 39
religia temat 40
doradztwo zawodowe prezentacja
materiały dodatkowe dzień 5 - odpowiedzi
materiały dodatkowe dzień 6 - odpowiedzi
materiały dodatkowe dzień 7 
materiały dodatkowe dzień 8
******************************************************
Zadania na tydzień 27-30.04.2020

Klasa 1
Materiały do nauki z angielskim
Karta pracy
Załącznik 1
Załącznik 2
Załacznik 3
Religia temat 42
Religia temat 43
Religia temat 44
Religia temat 45

______________________________
Klasa 2
Materiały do nauki z angielskim
Religia temat 37
Religia temat 38
Religia temat 39

_______________________________
Klasa 3
Materiały do nauki z angielskim
Religia temat 39
Religia temat 40
Religia temat 41
Religia temat 42

_______________________________
Klasa 5
Materiały do nauki
Religia temat 49
Religia temat 50
Religia temat 50a

________________________________
Klasa 6
Materiały do nauki
Religia temat 37
Religia temat 37a
Religia temat 38
Religia temat 38a
Religia temat 39
Religia temat 39a

_________________________________
Klasa 7
Materiały do nauki
Religia temat 36
Religia temat 37
Religia temat 38

_________________________________
Klasa 8
Materiały na nauki
Matematyka - odpowiedzi dzień 3
Matematyka - odpowiedzi dzień 4
Matematyka - zadania dzień 5
Matematyka - zadania dzień 6
Prezentacja fizyka
Religia temat 37
Religia temat 38


Zadania na tydzień 20-24-04.2020

Klasa 1
Materiały do lekcji z angielskim
Karta pracy 1
Karta pracy 2
Załącznik 1
Załacznik 2
Religia lekcja 1
Religia lekcja 2

_____________________________
Klasa 2
Materiały do lekcji z angielskim
Religia

_____________________________
Klasa 3
Materiały do lekcji z angielskim
Religia lekcja 1
Religia lekcja 2

_____________________________
Klasa 5
Materiały do lekcji
Religia lekcja 1
Religia lekcja 2

_____________________________
Klasa 6
Materiały do lekcji
Religia lekcja 1
Religia lekcja 2

_____________________________
Klasa 7
Materiały do lekcji
Test język polski
Klasówka matematyka
Religia
Doradztwo zawodowe materiały
Doradztwo zawodowe prezentacja

_____________________________
Klasa 8
Materiały do lekcji
Matematyka egzamin odpowiedzi 1
Matematyka egzamin odpowiedzi 2
Matematyka egzamin dzień 3
Matematyka egzamin dzień 4
Materiały egzamin angielski
Do egzaminu są jeszcze 4 pliki dźwiękowe. Proszę się zwrócić po nie do p.Kopackiego poprzez Messenger'a
Religia
Zadania z WOS
Doradztwo zawodowe materiały
Zadania na tydzień 15-17.04.2020

Klasa 1
Materiały do nauki
Załącznik do lekcji

____________________________
Klasa 2
Materiały do lekcji
____________________________
Klasa 3
Materiały do lekcji
_____________________________
Klasa 5
Materiały do lekcji
Test z historii
_____________________________
Klasa 6
Materiały do lekcji
Sprawdzian z historii
_____________________________
Klasa 7
Materiały do lekcji
_____________________________
Klasa 8
Materiały do lekcji
Materiały dodatkowe matematyka - opis
Materiały dodatkowe matematyka dzień 1
Materiały dodatkowe matematyka dzień 2

Zadania na tydzień 6.04.2020-8.04.2020

Klasa 1
Materiały do nauki
Piosenka
Karta pracy
Instrukcja do karty pracy
Kogucik
Język angielski
____________________________________
Klasa 2
Materiały do lekcji (z językiem angielskim)
Religia tematy
Religia zadania
____________________________________
Klasa 3
Materiały do lekcji (z językiem angielskim)
____________________________________
Klasa 5
Materiały do lekcji
____________________________________
Klasa 6
Materiały do lekcji

Religia tematy
Religia materiały
Religia zadania
____________________________________
Klasa 7
Materiały do lekcji
Religia tematy
Religia zadania
____________________________________
Klasa 8
Materiały do lekcji
Test historia
Prezentacja fizyka
Religia tematy
Religia zadania
____________________________________Zadania na tydzień 30.03.2020 - 3.04.2020

Klasa 1
Materiały do nauki od 30.03 do 1.04
Idzie wiosna - piosenka
Materiały do nauki od 2.04 do 3.04
___________________________________________
Klasa 2
Materiały do nauki
Materiały do j.angielskiego
___________________________________________
Klasa 3
Materiały do nauki
___________________________________________
Klasa 5
Materiały do nauki
Test z j.polskiego
Kartkówka z matematyki
___________________________________________
Klasa 6
Materiały do nauki
___________________________________________
Klasa 7
Materiały do nauki
Karta pracy muzyka
___________________________________________
Klasa 8
Materiały do nauki
Karta pracy j.polski